Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.vedikusintezet.hu webszájtra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A vedikusintezet.hu webszájton (“lap”) található tartalom a Védikus Intézet vezetőjének, Saródy Juditnak és oktatóinak, Döbrönte Kata, Hegedüs Éva, dr. Udvarvölgyi Zsolt, Kádár Zoltán, Dóka Róbert és a tulajdonos, Saródy Laura egyéni vállalkozó szellemi tulajdona.

A VÉDIKUS INTÉZET fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A VÉDIKUS INTÉZET oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A VÉDIKUS INTÉZET követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A vedikusintezet.hu domainnév szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a tulajdonos Saródy Laura előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A Védikus Intézet pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.